Nederlands / Français

Wat is orthodontie?

Orthodontie of gebitsregulatie heeft als doel het verkrijgen van een functioneel stabiel en regelmatig gebit dat er eveneens mooi uitziet. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar de onregelmatige tandstand maar naar eventuele foute stand van de kaken. Iedereen die gezonde tanden en gezond steunweefsel heeft komt in aanmerking voor orthodontie. Dus niet enkel kinderen en jongeren kunnen 'beugelen' maar ook volwassenen.
Een mooi regelmatig gebit zorgt ervoor dat iemand goed kan kauwen, bijten, praten en lachen. Minstens zo belangrijk is het echter dat een gebit met rechte tanden veel meer kans maakt om gezond te blijven, omdat het beter schoon te houden is.

Dit voorkomt dure tandheelkundige behandelingen in de toekomst!

WAT IS EEN ORTHODONTIST?

Een orthodontist is een tandarts-specialist in de orthodontie. Hij of zij heeft eerst vijf jaar aan de universiteit gestudeerd om tandards te worden. Daarna heeft hij of zij nog vier jaar aan de universiteit verder gestudeerd om tandards-specialist in de orthodontie te worden. Iemand is dus pas orthodontist na minstens negen jaar studie aan de universiteit.

In België is de titel tandarts-specialist in de orthodontie een wettelijke titel. Alleen een erkend orthodontist heeft een RIZIV-nummer dat eindigt op 007.De orthodontist doet meer dan alleen tanden recht zetten. Hij houdt zich bezig met het beïnvloeden van de groei van de gelaatsbeenderen zodat er een harmonieus gelaat ontstaat. De orthodontist legt er zich dus speciaal op toe, fouten in de gebitsontwikkeling en gelaatsgroei bij te sturen en te corrigeren.

De orthodontist stelt de diagnose betreffende onregelmatigheden in het gebit en gelaat. Hij probeert dentale en faciale onregelmatigheden in het gebit en gelaat te voorkomen en te behandelen. Een orthodontist beoefent exclusief de orthodontie en dentofaciale orthopedie. Een orthodontist behandelt een grote variëteit aan malocclusies (fout gealigneerde/opgestelde tanden en/of kaken). Een orthodontist behandelt zowel jonge kinderen adolescenten als volwassenen.


Waarom raadpleeg ik een orthodontist?

De meeste patiënten roepen de hulp in van een orthodontist, omwille van esthetische redenen. Ze wensen een mooi gebit en een harmonisch profiel.
De tanden van de boven- en onderkaak vormen samen één geheel. Als de tanden goed op mekaar passen, kan dit geheel goed werken. Maar vaak zie je dat dit niet zo is.

Enkele voorbeelden hiervan volgen:

  • Soms zie je een vergrootte afstand tussen de tanden van de boven- en de onderkaak. Daardoor is het vaak moeilijk om iets af te bijten.
  • Soms glijden de tanden in de verkeerde richting af bij het dichtbijten. Daardoor kunnen de kaken scheef groeien.
  • Soms zie je dat de tanden heel scheef staan en over mekaar groeien. Dit komt meestal omdat er ruimte tekort is in de kaak.

Lees verder

Opgelet: de aanvraag voor een tegemoetkoming door het RIZIV moet ingediend worden bij uw ziekenfonds voor de 15de verjaardag

WANNEER RAADPLEEG IK EEN ORTHODONTIST?

Een orthodontische behandeling kan op elke leeftijd worden uitgevoerd, dus niet enkel bij groeiende kinderen, maar ook bij volwassenen. Alleen is het zo dat de toestand van het gebit en ook de mondhygiëne goed moeten zijn, of moeten bijgestuurd worden alvorens met een orthodontische behandeling te starten.

Meestal wordt je doorverwezen door je (kinder-)tandarts naar de orthodontist. Soms verwijzen CLB's, kaakchirurg, neus-keel-oorarts, logopedist, kinderarts, huisarts, parodontoloog e.a. door.

Je kan ook op eigen initiatief naar de orthodontist gaan. Vaak heeft je broer, je zus,  een vriend of vriendin reeds een beugel en zo kom je dan in contact met een orthodontist.
Je bent vrij te kiezen bij welke orthodontist je wenst te gaan. Maar denk aan het volgende: het is makkelijker indien de orthodontist bij jou in de buurt gevestigd is, verder moet het ook klikken tussen jou en de orthodontist, daar een orthodontische behandeling een paar jaar duurt.
Voor het eerste consult is het vaak zo dat je een paar weken tot een paar maanden moet wachten. Daarom is het van belang om tijdig een afspraak te maken met een orthodontist. Indien je doorverwezen wordt, wacht dan niet nog eens een paar maanden, maar neem zo snel mogelijk contact op voor een eerste afspraak.

Hoe kunnen zo'n afwijkingen ontstaan?

Heel wat afwijkingen (foutjes) zijn erfelijk bepaald wat wil zeggen dat ze in jouw familie reeds voorkomen. Sommige afwijkingen ontstaan tijdens de groei en de ontwikkeling van het gebit. Zo kan je bijvoorbeeld als jonger kind op je tandjes gevallen zijn; waardoor de tanden verplaatst werden of zelfs verloren gegaan zijn.

Een andere mogelijkheid is dat je door cariës (gaatjes), melktandjes vroegtijdig verloren hebt.
Sommige gewoontes kunnen ook een negatieve (slechte) invloed op de gelaatsgroei en op de gebitontwikkeling hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn duimzuigen: nagelbijten, tongpersen, verkeerde slikgewoonte, of mondademhaling...

Als jouw tandarts zoiets bij jou ontdekt, zal hij jou doorverwijzen naar de orthodontist(e). Deze zal er - samen met jou - voor zorgen dat jouw kaken mooi op elkaar passen en dat de tanden mooi in een rijtje komen te staan.
Er bestaat een wijd verspreid misverstand dat de orthodontische behandeling enkel een esthetische correctie is. De orthodontist tracht echter nog in belangrijker mate een beter functionerend (werkend) geheel en een eenvoudiger te poetsen gebit te bekomen.

Er dient nog opgemerkt te worden dat bij een groeiend kind veel kan verbeterd worden wat betreft de kaakrelatie door de groei te beïnvloeden. Bij de volwassene zal de orthodontist(e), voor een zelfde afwijking van de kaken, soms de hulp van de kaakchirurg moeten inroepen. Dan zal een gecombineerde orthodontische - kaakchirurgische behandeling aangewezen zijn.