Nederlands / Français

Gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling

Sommige afwijkingen van het gebit en van de kaakbeenderen kunnen niet met orthodontische of orthopedische middelen alleen behandeld worden.  Hiervoor kunnen verschillende redenen bestaan.

  • De afwijking is te groot om alleen orthodontisch te behandelen.  De groei van de patiënt verloopt ongunstig, en kan niet afdoende beïnvloed worden met orthodontische apparatuur.
  • De patiënt is te oud, waardoor de mogelijkheden van de orthodontische behandeling beperkt zijn.
  • De patiënt wil liever een relatief korte orthodontische voorbehandeling, gevolgd door een chirurgische ingreep, in plaats van een lange, tijdrovende orthodontische correctie.

In de regel worden de tanden in boven- en onderkaak eerst uitgelijnd door de orthodontist.
De boven- en onderboog worden mooi gevormd en gecoördineerd, zodat de tanden later precies op elkaar kunnen passen.

Nadien gaat de orthognatische chirurg aan het werk en door het verplaatsen van bovenkaak, onderkaak of beide, worden de juiste verhoudingen terug hersteld. 

Soms kan de chirurg ook enkel een gedeelte van het kaaksbeen verplaatsen.
Hierna past het boven- en ondergebit weer correct op elkaar en wordt, als gevolg hiervan, het uiterlijk van de patiënt positief beïnvloed.
De gecombineerde behandeling vergt vooral een goede voorbereiding, waarbij de orthodontist en de kaakchirurg, in onderling overleg, de behandeling nauwkeurig plannen. De patiënt moet goed op de hoogte zijn van het verloop van de behandeling en van het te verwachten resultaat.

Meestal worden , in een aparte zittijd, de verstandskiezen verwijderd.

De orthodontische voorbereiding gebeurt bijna altijd met vaste apparatuur.

De chirurgische ingreep wordt in de mond uitgevoerd. Er zijn dus geen littekens.

Na de operatie zal meestal nog een tijdje orthodontisch worden behandeld.