Nederlands / Français

Een goed geïnformeerde patiënt en een goede samenwerking tussen orthodontist, patiënt en ouders (voogd) is een noodzaak voor een geslaagd behandelresultaat. Daarom is de volgende informatie belangrijk voor al diegenen die een orthodontische behandeling bij ons overwegen.

BELANGRIJKE PRAKTISCHE AFSPRAKEN

 • De orthodontische behandeling kan enkel tot een goed einde gebracht worden mits een strikte medewerking. Gebrek hieraan kan leiden tot het verlengen van de behandeling en/of het niet bereiken van het beoogde resultaat.
  Volg de instructies die de orthodontist u geeft goed op. Draag elastiekjes, buitenbeugels of andere apparatuur zoals voorgeschreven. Vakantie en ziekte zijn geen geldige reden om de apparatuur minder te verzorgen. Bij twijfel, moet u de orthodontist contacteren.
 • Tijdens de behandeling is een perfecte mondhygiëne van de patiënt noodzakelijk. Slordigheid op dit vlak  kan leiden tot onomkeerbare schade aan het gebit (witte vlekken) . Bij beslist onvoldoende mondhygiëne zal de apparatuur vroegtijdig verwijderd moeten worden om tand-en tandvleesproblemen te voorkomen. Wanneer om welke reden dan ook beslist moet worden om een behandeling voortijdig te beëindigen, kan dit leiden tot negatieve gevolgen voor het gebit van de patiënt.
 • Indien een bandje of blokje loskomt, verwittig dan steeds. Tijdens het weekend en feestdagen  is er enkel voor dringende gevallen een wachtdienst, bereikbaar op het tel nr 070/222088
 • Tijdens de actieve behandeling is het aangeraden om de halfjaarlijkse controle bij uw tandarts te laten doorgaan (cariëscontrole, tandsteenverwijdering, ..etc.). Deze controle gebeurt dus niet door de orthodontist.
 • Sporten met een beugel is zeker mogelijk. Contactsporten zoals rugby, karate, judo, hockey en worstelen vereisen wel extra voorzichtigheid. Eventueel moet hierbij een extra beschermende beugel gedragen worden (mouthguard). Informeer hiervoor bij je sportclub of bij de orthodontist.
 • Piercings in tong of lippen zijn uit den boze. Het laten zetten en/of dragen van een piercing kan leiden tot het niet opstarten of stopzetten van de behandeling door de orthodontist.
 • Een orthodontische behandeling is, zoals elk medisch handelen, niet geheel vrij van risico’s, zoals het korter worden van de wortels, het afsterven van de tandzenuw (de oorzaak hiervan is bijna altijd een voorafgaand trauma – slag of tik- op de tand), en het ontstaan van vlekjes of gaatjes tgv. slecht poetsen. Hoewel deze risico’s erg klein zijn, zijn ze niet geheel uit te sluiten. Gelukkig komen in de orthodontie zelden complicaties voor en mochten zij voorkomen, dan zijn de gevolgen hiervan veelal gering. Lees hierover verder meer onder het item ‘risico’s van een orthodontische behandeling’.
 • De geschatte behandelduur benadert meestal redelijk de werkelijke duur. Maar een behandeling kan ook korter of langer duren dan vooraf ingeschat. Dat laatste kan bv. wanneer de groei anders verloopt dan verwacht, het wisselen van de tanden trager verloopt.
 • Omdat ruim 90% van onze patiënten schoolgaand is, zullen de meeste consultaties gepland worden tijdens de school- en kantooruren. Hiervoor krijgt u een geldig afwezigheidsattest.
 • Door het maken van een afspraak voor het starten van de behandeling, verklaart de patiënt en diens ouders/voogd zich voldoende geïnformeerd en akkoord met het behandelplan, kostprijs en alle bovenstaande afspraken.

BELANGRIJKE FINANCIËLE AFSPRAKEN

 • De erelonen worden steeds stipt betaald volgens de afgesproken regeling, hetzij met BC, hetzij contant.
 • De aanvullende terugbetaling kan variëren naargelang uw ziekenfonds.
 • De vermelde terugbetaling door het ziekenfonds is indicatief.
 • De afgesproken kostenraming blijf  geldig voor het gehele verloop van de behandeling  (ook als deze over meerdere kalenderjaren verloopt).
 • Tijdens de behandeling is het nemen van 1 of meer röntgenfoto’s meestal noodzakelijk. Deze röntgenfoto’s zijn niet inbegrepen in de afgesproken kostprijs.
 • Als de behandeling zonder toestemming van de orthodontist meer dan 3 maanden wordt onderbroken door het niet nakomen van afspraken, dan wordt de tussenkomst door het ziekenfonds definitief stopgezet.
 • Als de behandeling niet gestart wordt binnen de 2 jaar na de goedkeuring door het ziekenfonds, dan vervalt de tussenkomst van het ziekenfonds, behalve als de aanvraag ‘ten bewarende titel’ is gebeurd.
 • Vermijd hard, taai en kleverig voedsel. Het eten van dit soort voedsel kan je apparaat beschadigen. Er kunnen delen van de apparatuur losraken. Deze losse elementen kunnen eventueel worden ingeslikt of ingeademd, dit moe vermeden worden.
  Breuk van apparatuur wordt u enkel aangerekend  indien de breuk het gevolg is van niet correcte behandeling van het apparaat en dit a rato van de reparatiekosten van het laboratorium.
 • Verlies van apparatuur dient door de patiënt zelf betaald te worden
 • Wil tijdig verwittigen wanneer u een afspraak niet kunt nakomen (min. 24 u vooraf) . Hou er rekening mee dat de praktijk in het weekend (zaterdag en zondag) altijd gesloten is. Afspraken op maandag dienen dan ook uiterlijk op de vrijdag vooraf geannuleerd te worden. Indien de afspraak niet (tijdig) is geannuleerd, kunnen – behoudens overmacht- de volledige kosten van het consult in rekening gebracht worden.