Nederlands / Français

Je eerste bezoek

Als je voor het eerst bij ons komt, wordt er in de eerste plaats geluisterd naar je wensen en klachten. Vervolgens wordt er gekeken naar het gebit en gezicht. Er wordt gekeken naar de eventuele noodzaak van een behandeling en - in het geval van jongeren - of de gebitsontwikkeling vlot en correct verloopt.
Het is een misvatting dat er altijd gewacht moet worden tot alle tanden gewisseld zijn voor je met een beugel kan starten!
Meestal wordt er een overzichtsradiografie genomen om een beeld te krijgen van alle tanden en het omliggend bot.

Het beste tijdstip om te starten met een orthodontische behandeling varieert per patiënt en hangt samen met het type van de afwijking, het stadium van de gebitswisseling en de groei van het kind. Ook bij volwassen patiënten kan een orthodontische behandeling aangewezen zijn.

Het uitgebreide onderzoek

Het verzamelen van alle gegevens is een zeer belangrijke fase in het traject.
Er wordt een 3D scan gemaakt alsook klinische foto's van je gezicht en tanden.

Bijkomend wordt nog een radiologische opname van je aangezichtsprofiel genomen. Met al deze gegevens kan de orthodontist een concrete planning maken.

Bespreking

Vandaag kom je te weten met welk soort beugel de orthodontist je gebit zal corrigeren, hoelang de behandeling zal duren, hoe vaak je moet komen etc. Je krijgt ook een heel concreet overzicht van het financiële aspect.

Als je akkoord bent met het behandelplan, kan er gestart worden met de behandeling.

Wij trachten stipt en efficiënt te werken. Wees dan ook tijdig aanwezig op uw afspraak. Verwittig min. 24u op voorhand bij belet.

eerste bezoek bij orthodontie Tom Bataille Kortrijk