Nederlands / Français

Orthodondisten Tom Bataille & Marie Roelandt

Tom Bataille  -  specialist in de orthodontie   

Studeerde af als tandarts in 1997 met grote onderscheiding aan de Universiteit Gent.  Behaalde in 2001 de titel van universitair specialist in de dento-maxillaire orthopedie eveneens aan de Universiteit Gent.
Behaalde in 2009 de titel Master in lingual orthodontics aan de Universiteit Renée Descartes Paris V te Parijs.
Tom Bataille is eveneens verbonden sinds 2001 aan het craniofaciaal centrum van het AZ Sint-Jan Ziekenhuis te Brugge.

Marie Roelandt  -  specialist in de orthodontie

Marie Roelandt studeerde in 2014 af als algemeen tandarts aan de Universiteit Gent, waarna zij gedurende 1 jaar aan de slag ging als algemeen tandarts. In 2016 startte Marie een 4 jaar durende voltijdse specialisatie-opleiding orthodontie aan de KU Leuven, waar zij de beroepstitel Tandarts-specialist in de Orthodontie behaalde.
Marie Roelandt is sinds 2021 eveneens verbonden aan het craniofaciaal centrum van het AZ Sint-Jan Ziekenhuis te Brugge.

Team orthodontie Kortrijk

Ons Team van Medical Assistents

Onze assistentes en secretariaat-medewerkers :
Els, Stefanie, Kim, Gaël, Febe en Stephanie staan de orthodontisten bij zowel tijdens als na de behandeling en zorgen voor het vlotte verloop van uw bezoek.

Ieder van ons heeft een specifieke rol en verantwoordelijkheden.