Nederlands / Français

Terugbetaling door het ziekenfonds

Orthodontische behandelingen worden gedeeltelijk door het ziekenfonds terugbetaald, maar om van deze terugbetaling te kunnen genieten moet  een aanvraag worden ingediend; dit document (bijlage 60) wordt door uw orthodontist opgesteld. De aanvraag moet voor de vijtiende verjaardag gebeuren én bij het ziekenfonds toekomen, anders is er geen tegemoetkoming meer mogelijk. Zelfs indien de behandeling pas later wordt gestart, dan nog moet de aanvraag tijdig gebeuren.
Voor vroegtijdige orthodontische behandelingen is er sinds 2007 een aparte tussenkomst voorzien. Een vroegtijdige behandeling moet voor de leeftijd van 9 jaar worden uitgevoerd, om van deze tegemoetkoming te kunnen genieten. Hiervoor is er géén aanvraag nodig, maar moet er wél een meldingsformulier worden opgesteld, bij de start van de behandeling. Dit formulier (bijlage 60 bis) wordt eveneens door de orthodontist opgesteld, en moet door de patiënt aan het ziekenfonds worden bezorgd.

Bovenop de terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering geven de ziekenfondsen (zich bewust van de te lage wettelijke RIZIV-terugbetalingstarieven) een aanvullende tegemoetkoming voor de orthodontische behandeling.
Aangezien het hier gaat over een verzekeringsproduct tussen het ziekenfonds en zijn leden, raden wij u aan zich hierover bij uw ziekenfonds te informeren.

Via privé-verzekeringen zijn andere terugbetalingmodaliteiten mogelijk.

Hier ook gaat het over een contract tussen een verzekeringsinstelling en de verzekeringnemer. U dient zich hiervoor zelf te informeren bij een mogelijke verzekering.

Opgelet: de aanvraag voor een tegemoetkoming door het RIZIV moet ingediend worden bij uw ziekenfonds voor de 15de verjaardag